O r n a m e n t o s  e n  a c r í l i c o
Ornamento sencillo 3" | RD$300
Ornamento sencillo 3" | RD$300
Ornamento con pino 3" | RD$550
Ornamento con pino 3" | RD$550
Ornamento con pino 3" | RD$550
Ornamento con pino 3" | RD$550
Ornamento sencillo 3" | RD$300
Ornamento sencillo 3" | RD$300
B o l a s  d e  N a v i d a d
Bola de Navidad matte | RD$275
Bola de Navidad matte | RD$275
Bola de Navidad matte | RD$275
Bola de Navidad matte | RD$275
Bola de Navidad matte | RD$275
Bola de Navidad matte | RD$275
Bola de Navidad glossy | $275
Bola de Navidad glossy | $275
T a z a s
Taza 1R | RD$450
Taza 1R | RD$450
Taza 1V | RD$450
Taza 1V | RD$450
Taza 1B | RD$450
Taza 1B | RD$450
Taza 3RV | RD$500
Taza 3RV | RD$500
A l f o m b r a s
Alfombrita 15.5"x23.5" | RD$1,750
Alfombrita 15.5"x23.5" | RD$1,750
Alfombrita 15.5"x23.5" | RD$1,750
Alfombrita 15.5"x23.5" | RD$1,750
Alfombrita 15.5"x23.5" | RD$1,750
Alfombrita 15.5"x23.5" | RD$1,750
Alfombrita 15.5"x23.5" | RD$1,750
Alfombrita 15.5"x23.5" | RD$1,750
Back to Top